První rázová vlna v Opavě

Od ledna 2010 je opět v provozu léčba rázovou vlnou na obou mých pracovištích ve Vítkově a v Opavě.

1. Dolní nám. 18, 746 01 Opava (obchodní dům Pasaž), tel. 607 594 904
2. Opavská 90, 749 01 Vítkov, tel. 556 314 259

 

K léčbě používáme na trh nově uvedenou výkonnou a kompaktní rázovou vlnu  BTL-6000 SWT TOPLINE
 

Léčba rázovou vlnou není hrazena zdravotními pojišťovnami v žádné ze zemí Evropské unie. Některé pojišťovny poskytují příspěvek na léčbu rázovou vlnou v rámci preventivních programů - např. Revírní bratrská pokladna přispívá 500,- Kč po předložení dokladu o zaplacení léčby.

Cena jedné aplikace činí  300,- Kč. Minimální počet sezení je tři. 

Optimální počet sezení se pohybuje mezi 4-6.

Efekt léčby rázovu vlnou se uvádí až 90-95 % při správné aplikaci.

Léčbu rázovou vlnou u nás provádí většinou lékař nebo erudovaný fyzioterapeut.

 

 

Léčebný účinek rázové vlny

 

Analgetický efekt

 • Zvýšená schopnost odplavení substance P, která je mediátorem bolesti jak v periferním, tak v centrálním nervovém systému.
 • Snížení svalového napětí


Akcelerace hojení

 • Zvýšení produkce kolagenu
 • Zlepšení metabolismu a mikrocirkulace
   

Zlepšení hybnosti

 • Rozpuštění vápenatých usazenin ve vazivových buňkách

 

 

I N D I K A C E   L É Č B Y   R Á Z O V O U   V L N O U 

 • ostruha kosti patní / plantární fasciitida
 • bolest ramene s kalcifikacemi nebo bez nich / kalcifikovaná tendinitida (syndrom rotátorové manžety ramenního kloubu/kalcifikující bursitida- bursitis calcarea)
 • bolest Achillovy šlachy
 • proximální iliotibiální bursitida / tendinitida trochanterického úponu
 • radiální nebo ulnární epikondylitida humeru („tenisový“ či „golfový“ loket)
 • patelární tendinopatie („skokanské koleno“)
 • syndrom tibiální hrany
 • úponové tendinitidy obecně
 • akupunktura
 • svalové spouštěcí (bolestivé) body

 

 

Kontraindikace

 

 • koagulační poruchy (hemofilie)
 • užívání antikoagulancií, zvláště Marcumaru
 • trombóza
 • nádorové choroby, pacienti s karcinomem
 • těhotenství
 • polyneuropatie při diabetu
 • akutní záněty / hnisavá ložiska v cílové oblasti
 • děti v období růstu
 • léčba kortikoidy v období 6 týdnů před první léčbou ESWT

 

 

PRINCIP LÉČBY RÁZOVOU VLNOU

Pneumaticky generované akustické pulsy jsou přiváděny do těla přes širokou povrchovou zónu prostřednictvím volně pohyblivého aplikátoru a pokrývají celou bolestivou oblast. Přístroj na aplikaci rázové vlny je balistický generátor rázových vln poháněný stlačeným vzduchem, vyznačuje se velmi přesnými balistickými komponenty v aplikátoru generujícím rázové vlny. Pohyb a hmotnost projektilu urychleného stlačeným vzduchem vytváří kinetickou energii, která je změněna na energii akustickou ve chvíli, kdy projektil narazí na nepohyblivý povrch (rázový vysílač). Tento akustický puls je vyslán do cílové tkáně přes gel. Lékařské přístroje pracující na základě výše uvedeného principu jsou v moderní medicínské literatuře běžně popisovány jako systémy založené na použití extrakorporálních rázových vln. Avšak z fyzikálního hlediska nemusí být rázové vlny ekvivalentní tlakovým vlnám. Rázové vlny jsou specifické akustické vzruchy trvající přibližně jednu mikrosekundu, se stoupajícím opakováním několik nanosekund a tlakovou amplitudou asi 10-100 MPa. Na druhou stranu tlakové vlny zahrnují celou škálu akustických jevů, které jsou charakterizovány vlnovitým šířením v mediu (např. vodě, tkáni).

Rázová vlna se vyznačuje skokovou změnou tlaku, vysokou amplitudou a neperiodičností. Kinetická energie projektilu, vzniklá pomocí stlačeného vzduchu, je přenesena pomocí elastického nárazu do nástavce na konci pistole. Rázové vlny generované tímto mechanizmemse šíří radiálně nebo fokusovaně (dle použitého aplikátoru).

Efektivni rozsah hloubky průniku závisí na použitém nástavci a nastavené energii (tlaku). Hodnoty hloubky průniku se pohybuji od 4 do 7 cm.

Podstatná část energie rázové vlny proniká do organismu s pozitivním tlakovým pulsem. Šíření tlakové vlny je omezeno pouze malou absorbcí v tkáni, zvýšená absorbce nastává na akustických nehomogenitách.

Přístroj na aplikaci rázové vlny se skládá z řídící jednotky a aplikátoru rázových vln, který je s řídící jednotkou propojen kabelem. Stlačený vzduch je získáván pomocí kompresoru. Konstrukce umožňuje jednoduché používání a účinný provoz.