Odborný životopis

MUDr. Radim Pachmann, nar. 1971

 

absolvent LF UP Olomouc - promoce 1995

 

1995 - 1998 - neurologické oddělení Slezské nemocnice v Opavě, sekundární lékař

1998 - 2008 - Léčebné a rehabilitační centrum s.r.o. Opava, zástupce primáře rehabilitačního oddělení, lékař na ambulanci

2004 - dosud - privátní neurologická ambulance ve Vítkově

2002 - dosud - lékař rehabilitačního oddělení Nemocnice Vítkov, od r. 2006 detašované pracoviště Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín

 

Kvalifikace:

1998 - atestace z neurologie I. st., licence ČLK pro výkon soukromé praxe v oboru neurologie, specializovaná způsobilost v oboru neurologie

2002 - nástavbová atestace z rehabilitační a fyzikální medicíny, licence ČLK pro výkon soukromé praxe a funkci vedoucího lékaře (primáře) v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, specializovaná způsobilost v oboru rehabilitační a fyzikální medicína

1998 - 1999 kurz myoskeletální medicíny, školitel prim. MUDr. Alois Krobot, Ph.D.

2001 - učitelský kurz myoskeletální medicíny, školitelé prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Janda, DrSc. 

 

Člen: České neurologické společnosti, Společností pro rehabilitační a fyzikální medicínu, Myoskeletální společnosti